การใช้ บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้จริงหรือ?

การใช้ บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้จริงหรือ

การใช้ บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้จริงหรือ?

            อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดโรคหลายอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง  รวมไปถึงฟันผุและปัญหาทางช่องปากที่มีเพิ่มมากขึ้น นี่จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรืองดไปได้เลยก็จะดีมาก  แต่ในทางกลับกันหากเรามาพูดเรื่องถึงบุหรี่อีกประเภทนึงนั่นก็คือ  บุหรี่ไฟฟ้า แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ที่ใช้งานเหมือนกับ แต่คุณสมบัตินั้นค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเลย เนื่องจาก บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าและปราศจากยาสูบ ดังนั้นจึงไร้กังวลเรื่องการเกิดโรคต่างๆ รวมไปถึงความดันโลหิตสูง

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้จริง

            เหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า บุหรี่ธรรมดา ซึ่งอยู่ในรูปแบบของบุหรี่แบบซอง และ บุหรี่แบบมวน จะมีใบยาสูบเป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยบุหรี่แบบธรรมดาจะต้องจุดไฟให้ใบยาสูบเกิดการเผาไหม้  สิ่งนี้เองที่เป็นตัวการสำคัญให้สุขภาพของผู้สูบมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานระบบหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วย

            ในขณะที่การสูบบุหรี่แบบไฟฟ้า จะไม่ทำให้เกิดการเสี่ยงกับโรคแบบนั้นอย่างแน่นอน เนื่องจากจะมีการใช้น้ำยานิโคตินซึ่งไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีส่วนประกอบของยาสูบ จึงทำให้การหดตัวของหลอดเลือดแดงนั้นเกิดขึ้นได้น้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบธรรมดา  อันส่งผลไปถึงทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไปด้วย นอกจากนี้แล้วยังไม่มีสารพิษอื่นๆที่เป็นอันตราย การเกิดโรคมะเร็งจึงลดลงไปด้วยนั่นเอง

ผลวิจัยที่สนับสนุนว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดความดันโลหิตสูง

ผลวิจัยที่สนับสนุนว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดความดันโลหิตสูง

1.ความสัมพันธ์ระหว่างโรคความดันโลหิตสูงและบุหรี่แบบไฟฟ้า  นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศอิตาลีและประเทศกรีซ ได้ร่วมกันวิจัยและเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ โดยมีการเผยว่า จากการทดลองอาสาสมัครจำนวน 211 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดา และ ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เป็นระยะเวลาที่เท่ากัน พบว่าระดับความดันโลหิตของผู้ที่สูบบุหรี่ธรรมดา มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่แบบไฟฟ้า จึงสามารถสรุปได้ว่าการสูบบุหรี่  บุหรี่ไฟฟ้า ลดการเกิดความดันโลหิตสูงได้ดีกว่านั่นเอง

2.องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบ ในช่วงปี 2013 ได้มีการทดสอบในงานวิจัยเกี่ยวกับความต้องการเลิกบุหรี่ โดยให้เหล่าอาสาสมัครหันมาสูบบุหรี่ประเภทไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีการใช้น้ำยานิโคติน ตั้งแต่ระดับน้อย ไปจนถึงปานกลาง และการใช้น้ำยานิโคตินในระดับสูง พบว่าการเลือกใช้น้ำยาตัวนี้มีผลต่อการเลิกบุหรี่ โดยวางแผนให้ลดระดับลงเรื่อยๆ จะมีผลทำให้ความอยากสูบน้อยลงไปด้วยนั่นเอง            จนสามารถนำมาสู่การเลิกสูบได้ในที่สุด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยปรับพฤติกรรมได้อย่างดี และนอกจากนี้แล้วยังเป็นการลดความเสี่ยงเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตอีกด้วย

3.ความดันโลหิตขึ้นอยู่ปริมาณของบุหรี่ที่สูบเข้าไป  หนึ่งปัจจัยเกี่ยวข้องที่จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้หรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับปริมาณของบุหรี่ที่ได้สูบเข้าไป  จากการทดลองนั้น พบว่าเมื่อสูบบุหรี่แบบธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นแบบซองหรือแบบมวนก็ตาม มักจะเป็นบุหรี่ที่ใช้แล้วทิ้ง คนส่วนใหญ่จึงมักจะสูบให้หมดม้วนแล้วค่อยทิ้ง ซึ่งพฤติกรรมนี้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงโรคมะเร็งและอื่นๆได้ง่ายมาก ในขณะที่ผู้สูบ บุหรี่ไฟฟ้า สามารถเลือกระดับน้ำยาที่ใช้ในการสูบ นั่นก็คือนิโคตินได้เอง ซึ่งการเลือกสูบในปริมาณที่น้อย โดยจำกัดไม่ให้มีความถี่มากเกินไปในแต่ละวัน พฤติกรรมแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ อีกทั้งไม่ได้มีการเผาไหม้ของยาสูบ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของใบยาสูบ นี่จึงยิ่งการันตีได้ว่าโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงมีน้อยมากกว่าแน่นอน

            ผลงานวิจัยเหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานและได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า การสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมายดังที่มีการกล่าวอ้างไปในทางที่ผิด ในทางกลับกันมีผลดีต่อการสูบเสียด้วยซ้ำ เพราะไม่ใช่สิ่งเสพติดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถนำมาปรับพฤติกรรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่ได้ โดยที่ผู้สูบมั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจได้ง่ายอย่างแน่นอน จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ควรหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้สักที